Välkommen och nattvandra – för våra barns skull!

Välkommen och nattvandra – för våra barns skull!

Välkommen och nattvandra – för våra barns skull! HX Festivalen.

Samling klockan 18:00 båda dagar på Träffpunkt Söder.

OBS: Anmäl ditt deltagande. Mail: helsingborgcity@nattvandring.nu

  • Träffpunkt söder
  • Nedre Holländaregatan 24
  • Helsingborg
  • 3 augusti 2018, 18:00 till 4 augusti 2018, 18:01
  • 4 augusti 2018, 18:00 - 18:01