27 okt
Webbinarium: Ny EU-lagstiftning på gång – Human Rights Due Diligence

27 oktober 2021, 09:30 - 10:45

Digitalt på Zoom

Book tickets now

Klarar dina leverantörskedjor en genomlysning utifrån mänskliga rättigheter?

EU:s nya gröna giv (”The Green Deal”) kommer att innebära fler omvälvande förändringar de kommande åren som påverkar hur företag producerar och vi konsumerar. Som ett led i EU:s gröna giv förväntas EU-kommissionen under hösten presentera sitt förslag kring hållbar bolagsstyrning där man förväntas bland annat föreslå att företag ska utföra Human rights due diligence (HRDD) av företagets hela värdekedjor. Detta innebär att företag behöver sätta upp processer för att identifiera, hantera och redovisa företagets risker och negativa påverkan på mänskliga rättigheter i den egna verksamheten liksom i hela värdekedjan. EU:s HRDD förväntas bygga på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Läs mer

 

Sista anmälningsdag är den 27 oktober kl. 8.00.

Webbinariet kommer att sända via Zoom.