Avgiftsgrundande inkomst avgör kostnaden för förskoleplatsen

I inkomsten ingår samtliga beskattningsbara bidrag och ersättningar. Inkomsten ska uppges före skatt per månad.

Exempel på ersättningar som räknas som avgiftsgrundande inkomst:

 • Aktivitetsstöd
 • Arbetslöshetsersättning (A-kassa)
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Föräldrapenning
 • Livränta
 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Pension (ej barnpension)
 • Sjukpenning/sjukersättning
 • Utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning (ej CSN)
 • Vårdbidrag för barn (arvodesdelen)
 • Överskott av näringsverksamhet

Exempel på ersättningar som inte räknas som avgiftsgrundande inkomst:

 • Allmänt barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd, socialbidrag)
 • Etableringsstöd
 • Handikappersättningar
 • Studiebidrag och/eller studielån (CSN)
 • Underhållsbidrag/bidragsförskott

Om du saknar beskattningsbar inkomst, ska du uppge att din inkomst är 0 kronor.

Är du egenföretagare?

Är du egenföretagare och saknar löneinkomst i vedertagen bemärkelse är den avgiftsgrundande inkomsten:

 • lön före skatt
 • andra skattepliktiga inkomster av tjänst
 • överskott i inkomstslaget näringsverksamhet.

Mer information för dig som egenföretagare finns på Skatteverkets sida.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?