Avgiftsgrundande inkomst – Tillägg och avdrag – Förskola

Det här gäller för dig som är sambo, gifter dig eller har underhållsbidrag.

Om du är sambo med en person gäller följande:

  • Om du har barn men inte sambon, räknas inte sambons inkomst med i den gemensamma bruttoinkomsten. Istället läggs ett schablontillägg på fakturamottagarens inkomst. Beloppet är för närvarande 4 000 kronor per månad och fastställs av kommunfullmäktige.
  • Om sambon har ett eget barn och det barnet har en plats på förskola eller fritidshem räknas ni som två olika familjer när vi beräknar avgiften.
  • Om sambon har ett eget barn och det barnet inte har en plats på förskola eller fritidshem används ett schablontillägg. Det innebär att sambons inkomst inte räknas med i den gemensamma bruttoinkomsten. Istället läggs ett schablontillägg på fakturamottagarens inkomst. Beloppet är för närvarande 4 000 kronor per månad och fastställs av kommunfullmäktige.
  • Om du är sambo och ni har ett gemensamt barn som har börjat på förskola räknas ni som en familj och avgiften för alla barn som är folkbokförda i hemmet, både de som är gemensamma och inte är gemensamma, baseras på hela hushållets inkomst.
  • Om du och din sambo gifter er, oavsett om ni har gemensamma barn eller inte, räknas ni som en familj. Avgiften för alla barn som är folkbokförda i hemmet baseras på hela hushållets inkomst.

Underhållsbidrag

Har du underhållsbidrag som fastställts i dom eller avtal, får du göra avdrag från inkomsten.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?