Avgiftsgrundande inkomst – tillägg och avdrag

Om du är sambo med en person som har ett barn som inte är ert gemensamma gäller följande:

  • Om sambons barn har en plats på förskola eller fritidshem räknas ni som två olika familjer när vi beräknar avgiften.
  • Om sambons barn inte har en plats används ett schablontillägg. Det innebär att sambons inkomst inte räknas med i den gemensamma bruttoinkomsten. Istället läggs ett schablontillägg på fakturamottagarens inkomst. Beloppet är för närvarande 4 000 kronor per månad och fastställs av kommunfullmäktige.

Om du är sambo och ni har ett gemensamt barn som har börjat på förskola räknas ni som en familj och avgiften för alla barn som är folkbokförda i hemmet, både de som är gemensamma och inte är gemensamma, baseras på hela hushållets inkomst.

Om du och din sambo gifter er, oavsett om ni har gemensamma barn eller inte, räknas ni som en familj. Avgiften för alla barn som är folkbokförda i hemmet baseras på hela hushållets inkomst.

Har du underhållsbidrag som fastställts i dom eller avtal, får du göra avdrag från inkomsten.