Föräldrautbildningen Trygghetscirkeln

Våra barns behov är lätta att missa när vi föräldrar befinner oss mitt i vardagsstressen. Trygghetscirkeln är en föräldrautbildning som vänder sig till föräldrar med barn 0-6 år.

Utbildningen ges i grupp vid åtta tillfällen på Alfahuset. Med Trygghetscirkeln vill vi inte skapa den perfekta föräldern utan en tillräckligt bra förälder. Trygghetscirkeln blir den karta som hjälper dig som förälder att bli mer uppmärksam på vad ditt barn skickar ut för signaler och vilka behov som ditt barn behöver få tillgodosett. Trygghetscirkeln ger dig även en förståelse kring hur du som förälder kan försöka möta dessa behov hos ditt barn.

Nyfiken, vill du veta mer eller anmäla dig? Prata med socialrådgivare eller BVC-sköterska.

Titta gärna på filmen nedan som förklarar Trygghetscirkeln ytterligare: