Curious Kids Preschool

Curious Kids Preschool
Välkommen till Curious Kids Preschool. Vi är en förskola med en tvåspråkig profil. Hos oss kommer ditt barn att leka fram kunskaper i engelska samtidigt som vi tillsammans utforskar världen.