Växthusets förskola

Till Växthusets förskola

Växthusets förskola ligger i Nanny Palmkvistskolans lokaler i ett trafiksäkert område där grönytor, lekplatser och skolgård kompletterar vår egen utemiljö.