Husmusen/pedagogisk omsorg

Telefon 042-10 66 08

Kontaktperson: Åse Pettersson

Antal tjänster: 2

På Rosengården finns två kommunala dagbarnvårdare. De finns i samma bostadsområde och samarbetar mycket.

Läs mer om Husmusen