Rätt till plats i förskola

Ditt barn kan gå på förskola från det att barnet har fyllt 1 år till och med juli det år ditt barn börjar förskoleklass.

Ditt barn kan få en plats om du:

  • arbetar eller studerar
  • är arbetssökande
  • är föräldraledig

Ditt barn får plats i den omfattning som behövs utifrån föräldrarnas arbete och studier.
Om du är arbetssökande eller är föräldraledig får barnet gå 15 timmar per vecka i förskolan.
Läs mer på sidan Barnets tider på förskolan.

Du bör ansöka om förskoleplats minst 4 månader innan du behöver platsen.
Läs mer på sidan Ansök om/Säg upp förskoleplats

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?