Språkstörning

Välkommen till Språkförskolan. Vi vänder oss till barn som har behov av särskilt stöd för sina språkliga svårigheter. Vi som arbetar här är förskollärare och logoped. Vi har också en specialpedagog i vårt förskoleområde. Våra lokaler är på Arenans idrottsförskola.

Antagningskriterier till Språkförskolan.

Till Språkförskolan.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?