Trygghet i förskolan

Alla förskolor ska arbeta för barns lika rättigheter. Alla förskolor ska arbeta aktivt för att inga barn ska bli kränkta, orättvist eller illa behandlade. Det här står bland annat i skollagens 6:e kapitel och i diskrimineringslagen.

Varje förskoleverksamhet arbetar förebyggande för att motverka och förhindra att barnen blir utsatta för kränkande behandling och diskriminering. Så snart personalen på en förskola får höra att ett barn känner sig kränkt eller illa behandlat är den skyldig att göra något åt det. Helsingborgs stad har tagit fram rutiner för att säkerställa att verksamheten anmäler och utreder händelsen, om det skulle hända.

Alla förskolor ska ha en plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan

Alla förskolor ska ha en plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan som ska följas upp och utvärderas varje år. Där berättar varje förskola om vad de gör för att deras barn inte ska bli kränkta eller illa behandlade, hur de gör för att upptäcka kränkningar och diskriminering, vilket ansvar ledningen och pedagogerna har och så vidare. Hör av dig till din förskola om du vill veta hur de arbetar med de här frågorna.