Gustavslundsskolan

Till Gustavslundsskolan

Gustavslundsskolan blir en helt ny skola på Mangårdsgatan vid korsningen Fältarpsvägen/111:an på Gustavslund. Vi startade bygget av Gustavslundsskolan i mars 2016. Grundskolan ska stå klar att kunna ta emot elever från förskoleklass till och med årskurs 7 till skolstarten i augusti 2017. 2018 startar skolan även med årskurs 8 och 2019 med årskurs 9. Fullt utbyggd har skolan plats för 450 elever.