Rätt till skolskjuts?

För att ha rätt till skolskjuts krävs att du bor tillräckligt långt från skolan. Avståndet skiljer sig åt beroende på vilken årskurs du går i. Du ska också vara folkbokförd i Helsingborg för att ha rätt till skolskjuts.

De elever som bor tillräckligt

långt från skolan har rätt

till att få skjuts till skolan.

Avståndet för att få skjuts

är olika beroende på ålder.

Förskoleklass och klass 1-3:
minst 2 kilometers gångavstånd till skolan

Klass 4-6:
minst 2,5 kilometers gångavstånd till skolan

Klass 7-9:
minst 3 kilometers gångavstånd till skolan

Avstånd till skolan

Du kan räkna ut

avståndet till skolan

på vår webbplats.

Här kan du räkna ut
hur långt du har till skolan
.

Busskort

Förskoleklass och klass 1-3

Om ditt barn har rätt till busskort,

måste du ansöka om det.

Här ansöker du om busskort (inte lättläst).

Klass 4-9

Om ditt barn har rätt till busskort,

skickas det ut automatiskt.

Kortet ska komma några dagar

innan skolan startar.

Om kortet inte kommer

kan du kontakta

stadsbyggnadsförvaltningen.

Här kan du läsa
hur du kontaktar
stadsbyggnadsförvaltningen (inte lättläst)
.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.