Därför förlänger Helsingborgs stad delar av avtalet med Bergkvarabuss

Sedan våren 2022 har problemen med inställd eller försenad skolskjuts varit stora i Helsingborg. Sedan mitten/slutet av oktober har situationen dock förbättrats avsevärt. Helsingborgs stad har bland annat på grund av detta valt att förlänga den delen av avtalet med Bergkvarabuss AB som rör den arrangerade skolskjutsen till juni 2024.

Därför anser vi att en förlängning av avtalet är den bästa lösningen

  • De insatser Bergkvarabuss gjort de senaste 2-3 veckorna visar på att företaget kan klara av att fullfölja kontraktet på ett bra sätt under resterande avtalstid.
  • Den delen av avtalet som rör den särskilda skolskjutsen, det vill säga skolskjuts för elever med särskilda behov som inte har möjlighet att åka med de vanliga skolbussarna, är uppsagd sedan tidigare och går ut i juni 2023. I och med att Bergkvarabuss inte längre kommer att ha kvar den delen av skolskjutsen anser vi att företaget har goda möjligheter att klara av den arrangerade skolskjutsen. Den arrangerade skolskjutsen innefattar skolbussarna som kör enligt tidtabell och som också kan bokas av skolor för skjuts till och från aktiviteter.
  • Bristen på busschaufförer är ett generellt problem. Det kan vara svårt även för andra aktörer att lösa uppdraget på kort varsel, som en ny upphandling skulle innebära.

De här åtgärderna har Helsingborgs stad vidtagit för att lösa problemen

  • Vi har mer regelbundna möten med Bergkvarabuss och också möten med företagets ledning och planerare.
  • Vi har valt att inte förlänga avtalet om den särskilda skolskjutsen. Det avtalet går ut i juni 2023.
  • Vi följer upp med viten för missade turer och felaktiga månader och har även börjat begära in skadeståndsanspråk från skolor och andra beställare för aktiviteter de fått bekosta men inte kunnat delta i på grund av utebliven buss.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.