Rörelsehinder

På Drottninghögsskolan finns en regional undervisningsgrupp för elever med rörelsehinder, RH-grupp. De flesta eleverna har tilläggshandikapp.

Undervisningen är anpassad efter elevernas förutsättningar och behov. Anpassningen innebär att några elever har i stort sett full skoldag tillsammans med sina skolårskamrater, andra är integrerade i vissa ämnen.

Personalen på RH utgörs av elevassistenter, speciallärare och talpedagog. Drottninghögsskolan är en del av Helsingborgs stads skolor.

Läs mer om Drottninghögsskolan.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?