Språkstörning

I Wieselgrensskolans verksamhet, Språkprofilen, kan elever med generell språkstörning i åldern 6-16 år få individuellt anpassad undervisning utifrån sina språkliga förutsättningar. Eleverna går inkluderade i vanliga klasser på skolan.

I Språkprofilen finns tillgång till specialpedagog med specialkompetens i tal och språk samt logoped. Specialpedagog och logoped samarbetar med undervisande lärare och arbetar även individuellt med eleverna i Språkprofilen.

Intagningskriterier för Språkprofilen på Wieselgrensskolan

  • Eleven har en generell språkstörning.
  • Språkstörningen är den primära diagnosen.
  • Elevens utveckling på icke-typiska områden följer den typiska.

För att ansöka om plats i Språkprofilen

Kontakta elevens mentor för ansökningsblankett.
Bifoga utlåtande om diagnos från logopedmottagningen. Utlåtandet ska helst inte vara äldre än två år. Från och med år 2020 är intag till Språkprofilen enbart för elever i årskurs F-3.
Skicka in ansökan till Elevhälsan så att de har den senast den 14 april.

Elevhälsan
Skol- och fritidsförvaltningen
251 89 Helsingborg

Wieselgrensskolan är en del av Helsingborgs stads skolor.

Läs mer om Wieselgrensskolan.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?