Språkstörning

I Wieselgrensskolans verksamhet "Språkspåret" kan elever med grav och mycket grav språkstörning i åldern 6-16 år få individuellt anpassad undervisning utifrån sina språkliga förutsättningar. På Wieselgrensskolan kan eleven utveckla sitt språk genom många olika konstnärliga uttryck som dans, musik, keramik och teater.

I Språkspåret finns specialpedagog med specialkompetens i tal och språk. Ytterligare en pedagog finns som resurs för ditt barn. Dessa pedagoger är länken mellan ditt barns klass och barnets undervisning i Språkspåret.

Intagningskriterier för Språkspåret på Wieselgrensskolan

  • Eleven har en primär grav tal- och språkstörning, vilken förändras över tid och påverkar läs- och skrivförmågan, läsförståelsen samt kunskapsinhämtandet.
  • Språkstörningen är inte en följd av annan funktionsnedsättning som; utvecklingsstörning, syn- eller hörselnedsättning, ADHD, ADD eller autism.
  • Elevens utveckling på icke-språkliga områden följer den typiska.
  • Eleven bedöms ha specialpedagogiska behov som inte kan tillgodoses på hemskolan.

Wieselgrensskolan är en del av Helsingborgs stads skolor.

Hitta Wieselgrensskolan här.