Språkstörning

I Wieselgrensskolans verksamhet "Språkspåret" kan elever med generell språkstörning i åldern 6-16 år få individuellt anpassad undervisning utifrån sina språkliga förutsättningar. På Wieselgrensskolan kan eleven utveckla sitt språk genom många olika konstnärliga uttryck som dans, musik, keramik och teater.

I Språkspåret finns specialpedagog med specialkompetens i tal och språk. Ytterligare en pedagog finns som resurs för ditt barn. Dessa pedagoger är länken mellan ditt barns klass och barnets undervisning i Språkspåret.

Intagningskriterier för Språkspåret på Wieselgrensskolan

 • Eleven har en generell språkstörning, vilken förändras över tid och påverkar läs- och skrivförmågan, läsförståelsen samt kunskapsinhämtandet.
 • Språkstörningen är den primära diagnosen.
 • Elevens utveckling på icke-språkliga områden följer den typiska.

För att söka till Språkspåret

 • Kontakta elevens mentor för ansökningsblankett.
 • Bifoga ett utlåtande från logopeden som är högst två år gammalt.
 • Skicka in ansökan till Elevhälsan så de har den senast 15 maj eller 15 november.

  Postadressen till Elevhälsan är:

  Elevhälsan
  Skol- och fritidsförvaltningen
  251 89 Helsingborg

Wieselgrensskolan är en del av Helsingborgs stads skolor.

Hitta Wieselgrensskolan här.