Trygghet för elever

Alla skolor ska arbeta för barns lika rättigheter. Alla skolor ska arbeta aktivt för att inga barn ska bli kränkta, orättvist eller illa behandlade. Det här står bland annat i skollagens 6:e kapitel och i diskrimineringslagen.

Varje skola arbetar förebyggande för att motverka och förhindra att barnen blir utsatta för kränkande behandling och diskriminering. Så snart personalen på en skola får höra att ett barn känner sig kränkt eller illa behandlat är den skyldig att göra något åt det. Helsingborgs stad har tagit fram rutiner för att säkerställa att verksamheten anmäler och utreder händelsen, om det skulle hända.

Alla skolor ska ha en plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan

Alla skolor ska också ha en plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan som ska följas upp och utvärderas varje år. Där berättar varje skola om vad de gör för att deras elever inte ska bli kränkta eller illa behandlade, hur de gör för att upptäcka kränkningar och diskriminering, vilket ansvar ledningen och pedagogerna har och så vidare. Hör av dig till din förskola eller skola om du vill veta hur de arbetar med de här frågorna.

Olweus – metod mot mobbning

Alla Helsingborgs kommunala grundskolor (Helsingborg stads skolor) arbetar idag med en särskild metod för att bekämpa mobbning och kränkande behandling. Metoden heter Olweus och är ett program som har utvecklats för att minska mobbningsproblem på skolor. Läs mer om hur Helsingborgs stads skolor arbetar med trygghet, trivsel och Olweusmetoden.