Fri kvot

Enligt Gymnasieförordningen kan ett begränsat antal platser avsättas för dem som på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför övriga sökande eller kommer från skolor som har betyg som inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan.

Du kan vid ansökan begära att bli prövad i fri kvot. Det innebär att du utöver meritvärdet prövas för antagning även på dina särskilda skäl. Observera att du fortfarande måste uppfylla behörighetskraven till programmet du söker.

Skäl för ansökan i Fri kvot kan till exempel vara:

  • medicinska skäl (när din studieförmåga tillfälligt har försämrats p g a sjukdom, skada eller funktionshinder) eller
  • sociala skäl (när studieförmågan tillfälligt har försämrats p g a att du eller någon som står dig nära drabbats av problem) eller
  • elev som kommer från svensk skola vilkens betyg inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskola eller
  • utlandssvensk elev (vars vårdnadshavare stadigvarande vistas i utlandet och av vilka minst en är svensk medborgare)

Läs mer om utländska betyg och fri kvot

Ansökan

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.