Har jag rätt till inackorderingsbidrag och hur ansöker jag?

Om du behöver inackordering under din gymnasietid kan du få ekonomiskt stöd av din hemkommun.

Läs mer om ekonomi, resor och boende.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?