Gymnasiedagarna årskurs 8, 22-23 april

Gymnasiedagarna är inställda

Regeringen beslutade 11 mars 2020 med stöd av 2 kap. 15 § ordningslagen (1993: 1617) att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt samma lag, med 500 eller fler deltagare, tills vidare inte ska vara tillåtna i Sverige. Detta beslut fattades med anledning av att begränsa den pågående samhällsspridningen av Covid-19.

Med anledning av ovanstående beslut och att det endast är några veckor kvar till genomförandet av Gymnasiedagarna ser vi ingen möjlighet att genomföra evenemanget.

Det finns en vilja att genomföra Gymnasiedagarna vid ett senare tillfälle. Vi arbetar gemensamt med att undersöka vilka möjligheter som finns för detta längre fram.