Etiska regler

Dagen ska vara till för information, tänk på ljudnivån och öppettider. Här hittar du etiska regler för utställare och besökare.

 • Mässan ska vara till för information, inte uppvisning eller underhållning. Det är inte tillåtet att i sin monter demonstrera skolans verksamhet på ett sätt som kan vara störande för andra.
 • Det ska alltid finnas en vuxen i montern och det får max finnas 5 personer i montern samtidigt. De vuxna ansvarar för att de etiska reglerna följs.
 • Ljudnivån måste hållas på en nivå som inte upplevs som störande i näraliggande montrar. Vid behov är det lämpligt att hänga upp hörlurar som besökarna kan använda sig av.
 • Det är viktigt att alla utställare respekterar öppettiderna och inte stänger sin monter i förtid. Öppettider: 09.00-15.00.
 • Det är inte tillåtet att dela ut informationsmaterial i gångarna. Utställarna ska enbart verka i sin egen monter.
 • ”Ös” inte ut informationsmaterial – mycket hamnar i omgivningarna utanför mässlokalen.
 • Reklammaterial får endast delas ut om det är av ringa värde, dock inget godis.
 • Utställarna ansvarar själv för att ta med sig överblivet material efter dagens slut.
 • Respektera Helsingborg arenas regler om parkering. Det är inte tillåtet att parkera bilen innanför grindarna inne på arenans område (”lastkajen”). Området innanför grindarna är endast till för in- och utlastning. Vänligen parkera bilen på uppmärkta parkeringsplatser utanför detta område.
 • Djur är inte tillåtet på mässan.
 • Utställarnas resp. kontaktperson(den som står på anmälan) inför gymnasiemässan, är ansvarig för att alla som arbetar i montern får del av denna information. Kontaktpersonen är även den som vi kontaktar om man överskrider någon utav punkterna.
 • Utställare ansvarar för att kontrollera och informera personal i montern om var utrymningsvägar finns. Inga nödutgångar får blockeras.