Etiska regler

Dagen ska vara till för information, tänk på ljudnivån och öppettider. Här hittar du etiska regler för utställare och besökare.

Arbetsgruppen för Gymnasiemässan har beslutat om följande etiska regler:

• Mässan ska vara till för information, inte uppvisning eller underhållning. Det är inte tillåtet att i sin monter demonstrera skolans verksamhet på ett sätt som kan vara störande för andra.

• Det ska alltid finnas en vuxen i montern och det får max finnas 5 personer i montern samtidigt. De vuxna ansvarar för att de etiska reglerna följs.

• Ljudnivån måste hållas på en nivå som inte upplevs som störande i näraliggande montrar. Vid behov är det lämpligt att hänga upp hörlurar som besökarna kan använda sig av.

• Det är viktigt att alla utställare respekterar öppettiderna och inte stänger sin monter i förtid. Öppettider: 09.00-15.00.

• Det är inte tillåtet att dela ut informationsmaterial i gångarna. Utställarna ska enbart verka i sin egen monter.

• ”Ös” inte ut informationsmaterial – mycket hamnar i omgivningarna utanför mässlokalen.

• Inget godis får delas ut.

• Reklammaterial får endast delas ut om det är av ringa värde.

Utställarna ansvarar själv för att ta med sig överblivet material efter dagens slut.