Information för utställare

Här finns information för utställare på mässan den 19 och 20 april.

På morgonen den 19/4 öppnas dörrarna kl 07.00 för utställare, kl 9.00 för besökare. Åtkomst till B-hallen den 18/4 ca kl 16.00 för dem som ska inreda programmontrarna. För att in-/utflytt av större utställningar ska fungera så smidigt som möjligt under mässdagarna, planera så att endast ett kortare stopp krävs och att fordonet efter lastningen flyttas till någon av de intilliggande parkeringarna.

Skissen visar var du kan lasta in och ut större mässmaterial.

Datum och klockslag

19/4 och 20/4 är mässan öppen för elever mellan kl 9.00–15.00.

Entrédörrarna låses den 19/4 och 20/4 kl 15.00. Den sista dagen måste lokalen vara tömd och städad till kl 17.00, så det är bra om tömning av montern påbörjas så fort som möjligt efter stängning.

Monterplatserna i c-hallen är endast markerade med tejp, inga uppbyggda väggar. Golvet är täckt med grå filtmatta. Det finns tillgång till el och ett bord för dem som beställt det. Medtag gärna extra förlängningssladdar.

Länk till beställning av lunch/sallad.
Obs. Sista dagen för lunchbeställning är den 12/4 kl 24:00!

Länk till bordsbokning på restaurang Dahlberg.

Förmiddags- och eftermiddagsfika ansvarar ni själva för. Helsingborg arena har öppet i sitt arenacafé.

Bemanningsschema programmonter b-hallen

På uppdrag av förvaltningscheferna i familjen helsingborg har det bestämts att fokus ska ligga på programinformation. Detta är ett bra tillfälle för gymnasieskolorna att synliggöra programmen för framtida elever. För att detta ska kunna genomföras måste alla hjälpas åt. Vägledarna är därför inplanerade på ett eller flera informationspass i programmontern, se bifogat schema.

Vår förhoppning är att det blir två intressanta och givande dagar, både för utställare och besökare.
Välkomna!