Här står utställande skolor

Här hittar du information om var de olika utställande skolorna står i hallarna.

Skisser på hallarna kommer inom kort.