Etiska regler och allmänna villkor

För allas trivsel har arbetsgruppen för gymnasiemässan tagit fram etiska regler. 

• Mässan ska vara till för information, inte uppvisning eller underhållning. Det är inte tillåtet att i sin monter demonstrera skolans verksamhet på ett sätt som kan vara störande för andra.

• Det ska alltid finnas en vuxen i montern och det får max finnas 5 personer i montern samtidigt. De vuxna ansvarar för att de etiska reglerna följs.

• Ljudnivån måste hållas på en nivå som inte upplevs som störande i näraliggande montrar. Vid behov är det lämpligt att hänga upp hörlurar som besökarna kan använda sig av.

• Det är viktigt att alla utställare respekterar öppettiderna och inte stänger sin monter i förtid. Öppettider: 10.00-15.00.

• Det är inte tillåtet att dela ut informationsmaterial i gångarna. Utställarna ska enbart verka i sin egen monter.

• ”Ös” inte ut informationsmaterial – mycket hamnar i omgivningarna utanför mässlokalen.

• Reklammaterial får endast delas ut om det är av ringa värde.

• Utställarna ansvarar själv för att ta med sig överblivet material efter dagens slut.

• Respektera Helsingborg arenas regler om parkering. Det är inte tillåtet att parkera bilen innanför grindarna inne på arenans område (”lastkajen”). Området innanför grindarna är endast till för in- och utlastning. Vänligen parkera bilen på uppmärkta parkeringsplatser utanför detta område. Vi är tacksamma om ni lämnar arenans parkeringar till besökande gäster.

• Djur är inte tillåtet på mässan.

• Utställarnas resp. kontaktperson(den som står på anmälan) inför gymnasiemässan, är ansvarig för att alla som arbetar i montern får del av denna information. Kontaktpersonen är även den som vi kontaktar om man överskrider någon utav punkterna.