Information för utställare

Här kan du som utställare hitta praktisk information som rör din monter och arenan. Inbjudan med utförliga detaljer har skickats med e-post till berörda utställare. 

Mässan äger rum lördagen den 11 november i Helsingborg Arena, A-hallen. Mässan öppnar för besökarna klockan 10.00 och pågår till 16.00.
Registreringen för utställare börjar klockan 7.30 och utställarna bör vara på plats senast klockan 9.30.
En mässtidning delas ut till samtliga elever i årskurs nio i nordvästra Skåne.

Lastning av montermaterial

För att in-/utflytt av större utställningar ska fungera så smidigt som möjligt, planera så att endast ett kortare stopp krävs för in-/urlastning och att fordonet därefter flyttas till någon av de intilliggande parkeringarna.
Entrédörrarna låses kl 16.00, lokalen måste vara tömd och städad till kl 17.00, det är bra om demonteringen av montern påbörjas så fort som möjligt efter stängning.

bild_inlastning

Skissen visar var du kan lasta in och ut större mässmaterial.

Kontakt:
Lena Andersson, tel. 0739-31 24 55
gymnasiemassa@helsingborg.se

Vill du beställa monterinredning?

Det kan du göra här.

Kontaktuppgifter till Malmö Mäss-service AB:

Jörgen Jönsson
Skicka e-post
Telefon 040-30 67 20 växel
040-642 99 25 direkt