Likabehandlingsplaner och arbete mot mobbning

Om du känner dig kränkt måste skolan ta dig på allvar. Så snart de får reda på vad du har varit utsatt för ska de ta reda på vad som hänt och göra så det inte händer igen. Det ska vara nolltolerans mot kränkningar i skolan. Det får alltså inte hända alls. Inte ens vid ett enstaka tillfälle.

Skolan ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att elever utsätts för kränkande behandling. I Helsingborg arbetar gymnasieskolorna aktivt för att förebygga kränkande behandling. Arbetet som rör kränkande behandling, där mobbning ingår, regleras i Skollagen.

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Det ska årligen på varje skola upprättas en ny plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplanen ska årligen utvärderas och kommuniceras. Likabehandlingsplaner hittar du på gymnasieskolornas egna webbplatser.