Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Hörselpedagog

Hörselpedagogen ger pedagogiskt stöd till barn och ungdomar med hörselnedsättning i förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola.

Är det snart dags att välja skola?

Vi erbjuder stöd till föräldrar med barn som ska börja skolan – från förskoleklass till gymnasiet. Vi är väl insatta i behoven för elever med hörselnedsättning och kan ge råd och stöd utifrån era önskemål. Vi följer gärna med er på skolbesök inför ert skolval. Vi kan också vara en koordinator i hörselfrågor mellan elev, föräldrar, skola och Region Skånes Audiologiska avdelningar och Hörselenheten.

Vi följer eleven genom skoltiden

Våra insatser utgår ifrån elevens behov i skolan och kan vara olika stora, i olika skeenden av elevens skolliv. Vi finns här för eleven under hela skoltiden – från grundskolan till gymnasiet – och ger råd och stöd utifrån elevens hörselnedsättning och skolans förutsättningar. Vårt arbete sker i samarbete med elev, föräldrar och skola.

  • Vi arbetar med att ge varje elev en god hörandemiljö i skolan eftersom det är en förutsättning för att eleven ska kunna lära sig, utvecklas och må bra.
  • Vi ger eleven kunskap och
    kännedom om sin hörselsituation och stärker elevens självkänsla
    genom att anordna träffar och läger för elever i samma situation.
  • Vi ökar personalens förståelse för hörselnedsättningens konsekvenser och ger pedagogiskt stöd och handledning till lärare och övrig personal på skolan.
  • Vi ger elever, klasskompisar och personal kunskaper om den tekniska utrustningen och informerar om ljud/buller och dess konsekvenser.

Om du har frågor kontakta:

Hörselpedagog  Madeleine Onsgård, telefon 070 – 371 57 50
Elevhälsan, skol- och fritidsförvaltningen
Skicka e-post

Hörselpedagog Lena Sjölin, telefon 070 – 686 04 28
Elevhälsan, skol- och fritidsförvaltningen
Skicka e-post

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of helsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close