Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Kurator

Skolkuratorn på skolan ska bistå med social och psykosocial kompetens för att främja elevers lärande och utveckling.

Detta gör skolkuratorn genom att:

  • genomföra professionella samtal med enskilda elever och deras familjer som kan handla om problemlösning, stöd, motivation och kris.
  • delta i nätverk med exempelvis skolpersonal, psykiatrin, polis och socialtjänst kring elever.
  • ge handledning och rådgivning till personalen.
  • kartlägga den skolsociala situationen för elever.
  • ha kunskap och informera om service som finns i samhället kring till exempel socialtjänsten, ekonomi, intyg och remisser.

En kurator har tystnadsplikt, men i vissa fall skyldighet att anmäla händelser till polis och sociala myndigheter.

Kontakta din skola om du vill komma i kontakt med en skolkurator.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of helsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close