Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Skolläkare och skolsköterska

Varje elev i Helsingborgs kommunala skolor har tillgång till skolläkare och skolsköterska. De har också en digital skolhälsojournal som följer eleven under skoltiden.

Skolläkaren och skolsköterskan ger råd och stöd för att eleven ska utvecklas, må bra och nå sina mål i skolan.

Skolläkaren och skolsköterskan har tystnadsplikt. De har också skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att en elev far illa.

Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom att erbjuda hälsosamtal, hälsobesök, hälsoundervisning och vaccinationer.

 • Hälsosamtal
  I hälsosamtalet får eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Med de äldre eleverna diskuterar skolsköterskan även frågor om alkohol, narkotika, doping, tobak, sex och samlevnadsfrågor.
 • Hälsobesök
  Skolsköterskan möter alla elever i förskoleklass med sina föräldrar och när eleverna går i årskurs 2, 4, 7 i grundskolan och i årskurs 1 på gymnasiet. Här kan du läsa om våra insatser i respektive årskurs.
 • Hälsoundervisning
  Skolsköterskan undervisar eleverna om hälsosamma levnadsvanor, visar på samband mellan hur vi lever och hur vi mår och informerar om hur eleven kan ta hand om sina egna enklare skador och infektioner.
 • Vaccinationer
  Skolsköterskan ger eleven de vaccinationer som Socialstyrelsen rekommenderar enligt nationella barnvaccinationsprogrammet.
 • Arbetsmiljöarbete
  Skolsköterskan och skolläkaren är en viktig del i arbetsmiljöarbetet på skolan. I vardagen ger de råd och stöd till elever, personal och skolledning. Skolsköterskan är med och skapar en säker och god arbetsmiljö för eleverna till exempel genom att delta i arbetsmiljöronder och allergironder.

Se hela erbjudandet från skolläkaren och skolsköterskan (PDF).

Har du frågor?
Har du frågor om de vaccinationer som du som elev fått eller om annat som rör din hälsa i skolan?  Hör av dig till skolsköterskan på din skola.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of helsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close