Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Specialpedagog

Ibland räcker inte den vanliga pedagogiken till. Då hjälper specialpedagogen på skolan elever, lärare och rektor för att hitta olika sätt att ta bort de hinder som gör att elever har svårt att klara sina studier.

För de elever som behöver särskilt stöd utformar man tillsammans med berörda lärare deras skolsituation. Tanken är att eleverna på så sätt ska kunna uppnå kunskapsmålen så långt det är möjligt. Målet är att underlätta miljön för eleven. Då kan eleven så långt det är möjligt få undervisning på samma villkor som andra elever.

Specialpedagoger med specialistkompetens

Ibland behöver även specialpedagogen eller pedagogen på skolan råd och stöd utifrån. Då kan skolan vända sig till Elevhälsan på skol- och fritidsförvaltningen som har specialistkompetens inom följande områden:

  • Hörselnedsättning
  • Neuropsykiatriska tillstånd som ADHD, autism, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom
  • Normbrytande eller andra riskbeteenden
  • Rörelsehinder som CP-skada, ryggmärgsbråck, reumatiska sjukdomar, muskelsjukdomar
  • Utvecklingsstörning
  • Läs- och skrivsvårigheter
  • Tal- och språkstörning

Om kompetensen inte finns inom Elevhälsan kan man vid behov även få hjälp av till exempel specialpedagogiska skolmyndigheten.

Elevhälsan har även anställda specialpedagoger som undervisar elever på Helsingborgs lasarett och på barn- och ungdomspsykiatrins familjeenhet om elever av någon anledning tillbringar längre tid där för behandling.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of helsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close