Villkor för Jonsters Charity Scholarship

 § 1
Jonsters Charity Scholarship är ett språkresestipendium inrättat av Insamlings-stiftelsen Jonsters Charity som tilldelas åttondeklassare i Kunskapsstaden Helsingborg.

§ 2
Avsikten är att de elever som får stipendiet ska inspirera andra till att vara goda kamrater.

§ 3
Jonsters Charity Scholarship tilldelas en elev som är ett föredöme för sina kamrater nu och i framtiden. Eleven ska vara:

a) ansvarstagande;

Eleven ska kunna stå för sina handlingar och med god vilja göra saker som måste göras men som kanske inte alltid upplevs som roliga. Eleven ska känna till att med rättigheter följer också skyldigheter.

b) solidarisk;

Eleven ska med god vilja genomföra uppgifter som kan vara mer till fördel för andra än en själv men som gynnar gruppen som helhet.

c) medmänsklig;

Eleven ska i vardagen visa hänsyn och hjälpa sina kamrater när de som bäst behöver det.

d) respektfull och ha integritet;

Eleven ska kunna stå för sin uppfattning och sina värderingar även när dessa inte är de mest populära i gruppen. Eleven ska visa respekt för andras uppfattningar även om dessa inte överensstämmer med vad man själv tycker.

§ 4
Tilldelningen av Jonsters Charity Scholarship sker genom att Helsingborgs stad genom Skol- och fritidsförvaltningen väljer de elever som bäst uppfyller kriterierna i § 3. SFF bestämmer i vilken form.

§ 5
Antalet stipendier som kan delas ut beslutas varje år av Insamlingsstiftelsen Jonsters Charitys styrelse.

§ 6
Stipendiet betecknas och kommuniceras som Jonsters Charity Scholarship – ett föredöme bland kamrater.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?