Hälsoundervisning

Skolsköterskan undervisar eleverna om hälsosamma levnadsvanor, visar på samband mellan hur vi lever och hur vi mår och informerar om hur eleven kan ta hand om sig själv.