Skolläkare

Skolläkaren arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Skolläkaren är skolsköterskans medicinska stöd och elevens medicinska företrädare. Skolläkaren utför vid behov planerade hälsoundersökningar med anledning av skolrelaterad ohälsa.

Du kan få kontakt med skolläkaren via skolsköterskan.