Skolläkare

Skolläkaren arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Skolläkaren är skolsköterskans medicinska stöd och elevens medicinska företrädare. Skolläkaren utför vid behov planerade hälsoundersökningar med anledning av skolrelaterad ohälsa.

Du kan få kontakt med skolläkaren via skolsköterskan på din skola

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?