Itslearning – manual för vårdnadshavare

Itslearning är ett pedagogiskt IT-stöd för gymnasie- och gymnasiesärskolan. Itslearning innehåller undervisningsmaterial, elevuppgifter, kursplaneringar samt individuella utvecklingsplaner med mål och överenskommelser. Som vårdnadshavare får du från systemet en översiktlig information om vilka uppgifter och utvecklingsplaner som är aktuella för ditt barn.

Manualens avsnitt

      

   

Inloggning

Gå till webbsidan: skolportalen.helsingborg.se

För att logga in klicka på ”Logga in” under rubriken ”Vårdnadshavare”.

När du loggar in som vårdnadshavare finns tre olika alternativ:

 1. E-legitimation via BankID (även mobilt)
 2. E-legitimation via Telia (utfärdas idag av Skatteverket)
 3. Användarnamn och lösenord

Vi rekommenderar mobilt bank-id. Mer information om e-legitimation och bank-id hittar du på www.bankid.com.

Om du har problem med installationen eller användningen av din e-legitimation kontaktar du den leverantör som har utfärdat e-legitimationen. För att logga in med användarnamn och lösenord kontaktar du ditt barns skola för information.

Exempel BankID: Skriv in dina uppgifter och klicka på ”Logga in”.

När du är inloggad på skolportalen, klicka på ”Its learning”.

Startsidan

När du loggat in på skolportalen och klickat på ”Itslearning-symbolen” kommer du till din ”Startsida”.

 1. Elevens mentor
 2. Elevens uppgifter i Itslearning
 3. Individuella utvecklingsplaner (om sådana är gjorda för eleven, uppdateras två gånger per läsår).

 1. Klicka på ert namn (Vårdnadshavarens konto)
 2. Du ser då vilka barn som du är vårdnadshavare för. I detta exempel visas samma barn (Janne) för två skolor. Detta beror på att eleven (Janne) har en språkkurs som läses på en annan skola. Du kan även hitta dina barn under menyrubriken ”Dina barn”.
 3. Från denna vy kan du även logga ut från Itslearning.
 4. Klicka på ”X” för att stänga vyn.

Uppgifter

Här visas de uppgifter och material som läraren gett eleverna. De aktiva uppgifterna är sådana som eleven ska ta del av. En del av dessa är inlämningsuppgifter som eleven ska skicka in via Itslearning (markerad med dokumentsymbolen).

 1. Klicka på ”Slutfört”.

Här visas de uppgifter som eleven lämnat in. Om läraren är klar med granskningen markeras detta med ”Slutförd”. Vid vissa tillfällen kan läraren använda sig av en bedömningsskala. I detta exempel visas bedömningen ”Når kraven för E”. För mer information om de olika bedömningsskalorna i Itslearning, kontakta ditt barns mentor.

I varje kurs sker det en ”Elevutvärdering” (i detta exempel benämnt ”Inför utvecklingssamtal VT18”) där både elev och lärare i text sammanfattar hur de uppfattar elevens utveckling i kursen. Samtidigt gör kursläraren en bedömning utifrån en för gymnasieskolorna gemensam bedömningsskala. Dessa bedömningar visas under ”Slutfört”, se exempel nedan. Elevutvärderingen utgör ett underlag för mentorn och eleven inför utvecklingssamtalet.

 1. Klicka på ”Dolt”

Om elever har många uppgifter och en del är långt fram i tiden, kan de välja att dölja dem i uppgiftsblocket tillfälligt.

Individuella utvecklingsplaner

Vid utvecklingssamtalen som sker två gånger per läsår går mentor och elev igenom vilka färdigheter eleven behöver utveckla.

 1. Klicka på ”Visa planering”

Bilden visar ett exempel på hur en utvecklingsplan kan se ut. Eleven och mentorn formulerar ”Mål” och ”Överenskommelser”. I fältet ”Reflektion” kan eleven skriva hur det går och markera om utvecklingen mot målet är ”Inte påbörjat”, ”Pågår” eller är ”Slutfört”.

 1. Klicka på ”Tillbaka till …” för att komma till startsidan.


Övrigt

I menyn överst på sidan finns ett antal rubriker. Skolorna har olika kanaler för att kommunicera med er som vårdnadshavare. Kontakta skolan för att få information om hur och i vilka system dessa kontakter ska ske.

 1. Klicka på rubriken ”Kalender”

Som vårdnadshavare får du tillgång till ditt barns kalender i Itslearning. Här kan du se den information som skolan, lärare och ditt barn lägger in i Itslearnings kalender.

Har du frågor går det bra att kontakta ditt barns mentor.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?