Jobba hos oss

Tillsammans tänker vi bygga världens bästa skola för varje barn och elev. Vill du vara med? 

Helsingborgs stads skolor är våra drygt hundra kommunala grundskolor, förskolor, särskolor och gymnasier. Här jobbar tusentals medarbetare för att hjälpa vartenda barn att lyckas.

Vi är en arbetsplats som styrs av grundläggande värderingar och en gemensam vision, där alla vet vad de ska göra och där alla tar ansvar. Vi verkar i en stad med stort framtidsfokus och vi är konkurrensutsatta. Det tycker vi är bra, för det betyder att vi hela tiden måste vässa oss och ständigt förbättras. Här arbetar vi med kollegialt lärande och delar med oss av vår kunskap och vårt lärande till varandra. Hos oss förväntas du vara modig, våga och prova nytt.

Detta erbjuder vi dig

Som medarbetare eller ledare på någon av Helsingborgs stads skolor har du möjlighet till stort eget ansvar. Vi vill också att du mår bra och i organisationen arbetar vi med ett hälsofrämjande synsätt. Vi utgår från att du ständigt strävar efter att utvecklas och vi vill därför bidra till din professionella och personliga utveckling.

Du som skolledare

Du utmanar och provar nytt när du har en idé som du tror bidrar till att vi når våra gemensamma mål. Du delar med dig av dina kunskaper och idéer i vår lärande organisation. Du är engagerad och tar ansvar för ditt arbete. Det innebär att du har full koll på ekonomin, verksamheten och personalen, både vad gäller vardagen och framtiden. Du vet att det är resultat som räknas, och att det är ditt goda ledarskap som får andra att nå resultaten.

Den röda tråden

Vi följer våra elever från ett års ålder till studenten. Det är det vi kallar ”den röda tråden”. Barn lär genom lek och därför är leken så viktig för oss. Tanken är att barnen ska få ut så mycket som möjligt av sin skolgång. I förskolan lägger vi grunden till att vilja lära sig.

En grundskola med tanke

I förskoleklassen är nyfikenhet och lek fortfarande mycket viktigt. Och det synsättet följer oss genom hela grundskolan. Varje barn får utvecklas i sin egen takt och får lagom stora utmaningar. Det är då man växer! Det handlar om trygghet, kunskap och färdigheter, social förmåga, men också om självtillit. Saker som är bra att ha med sig ut i resten av livet.

Tar tillvara på din talang

Precis alla barn har en eller flera talanger. Vi är alla bra på någonting. När barnet vuxit upp och kommer till gymnasiet är det dags att välja väg, en väg som ska leda honom eller henne vidare i livet. Och bland Helsingborgs stads skolor finns det många vägar att välja mellan. Det vi ska vara kända för är ”Skolan där vi tar tillvara på alla talanger”. Som du förstår ställer det här stora krav på dig som arbetar med våra barn och ungdomar. Din egen talang måste också utvecklas och inte minst uppmuntras. För det ska vara lustfyllt att gå till ett jobb där man ska inspirera andra.

Ett gott ledarskap

Ett gott ledarskap handlar om att vara den naturliga förebilden, både för medarbetare och elever och barn i våra verksamheter. För som ledare är barnen och eleverna alltid vårt viktigaste fokus, och deras utveckling ser vi som vår största vinst.

Vi lär hela livet och blir aldrig fullärda. Genom att nyfiket närma sig nya upptäckter och utmaningar med en vid kunskapssyn ger du också andra mod att pröva vingarna. Vågar du, så vågar dina medarbetare också.

Coachande förhållningssätt

När vi pratar om coachande förhållningssätt menar vi hela din inställning till andra människor. Att se utvecklingsmöjligheter hos dem du arbetar tillsammans med, och att lyssna aktivt till vad de har att säga. Som ledare har du kanske svaret, men vet att hjälp till självhjälp räcker längre. Med de rätta frågorna låter du andra själva komma fram till en lösning.

Goda relationer ger goda resultat

Goda professionella relationer ger goda professionella resultat. Relationer byggs genom möten och samtal, där vi är tydliga med mål och förväntningar. Genom att jobba långsiktigt med att bygga upp förtroende och tillit, och genom att visa på att det är tillåtet att misslyckas och att man kan dra viktiga lärdomar ur misslyckanden, stärks banden i arbetslagen. Tillsammans kan vi nå resultat utöver det vanliga.

Helsingborg – en expansiv region med framtidstro

Om du tycker om arkitektur, kultur, mat och sport har Helsingborg mycket att erbjuda. Staden växer, och ett av de mest spännande projekten är byggandet av en helt ny stadsdel, H+. Läs mer på hplus webbplats.

Läget vid havet är betydelsefullt för staden och det fungerar utmärkt att nå Helsingborg både från Göteborg, Malmö och Köpenhamn inom en rimlig tidsrymd. Eller som vi brukar säga: ”Här börjar kontinenten!”