Välj oss

Väljer du oss följer vi ditt barn från förskolan, genom grundskolan och ända till studenten. En röd tråd genom hela ditt barns skoltid.

Helsingborgs stads skolor består av ett hundratal förskolor, grundskolor, särskolor och gymnasieskolor.

Välj Helsingborgs stads skolor.

Vi vill att du lyckas

Här jobbar ungefär 3800 medarbetare för att hjälpa vartenda barn att lyckas. Alla med uppgift att ge våra barn och elever förutsättningar till att utforska sin nyfikenhet och fördjupa och förbättra sina kunskaper och kompetenser. Tillsammans ska vi skapa den bästa skolan för varje barn och elev.

Vi leder oss själva

Våra lärares viktigaste uppgift är att inspirera till nyfikenhet, stimulera lusten att lära och skapa resultat genom att ta vara på varje barns talanger och styrkor. Ett barn som får hjälp att hitta och sedan utveckla sina talanger får bättre självförtroende. Det tror vi är en förutsättning för att hålla drömmarna vid liv och stärka drivkraften till att lära sig.

Vi vill veta mer

På Helsingborgs stads skolor vet vi att en medveten och målinriktad läs- och skrivpedagogik redan från början är en förutsättning för ditt barns fortsatta kunskapsinlärning och utveckling. Det här gör att vi tidigt fångar upp de områden där ditt barn kanske behöver mer hjälp och stöd. Vi har lång erfarenhet av pedagogisk verksamhet och skola. Vi vet hur vi ska använda vår kunskap och våra gemensamma resurser på bästa sätt.

Vi vågar mer

Det krävs mod för att våga tänka framåt. Framtiden står redan runt hörnet och väntar på oss. I Helsingborgs stads skolor får ditt barn prova på nya, moderna och annorlunda arbetssätt. Ett sådant är till exempel det flippade klassrummet som en del av våra skolor jobbar med. Eleverna får genomgången av lektionen i förväg på film, blogg eller podcast och själva lektionen kan sedan ägnas åt fördjupning och individuell anpassning.

Vi delar med oss

Vi har också stort fokus på digitala verktyg och en moderniserad undervisning. Och din delaktighet, vare sig du är förälder eller elev är väldigt viktig för oss. För att du dygnet runt, på tider som passar dig, ska kunna ta del av ditt barns skola jobbar vi med en digital skolportal. Här kan du logga in och komma åt det du behöver veta kring ditt barns utveckling, se ditt barns schema, lämna sjukanmälan och inte minst ta kontakt med oss.