Upptäck oss

Här får du några smakprov från våra skolor och på hur vi jobbar.

I Helsingborgs stads skolor har vi lång erfarenhet av lärande och vi vet hur vi ska använda vår kunskap och våra gemensamma resurser på bästa sätt.

En digital, modern och kommunikativ skola

Hos oss får ditt barn prova på nya, moderna och annorlunda arbetssätt. På Wieselgrensskolan arbetar matematikläraren Hamid. Han använder sig av det flippade klassrummet i skolan. Det flippade, eller det omvända, klassrummet innebär att eleven får ta del av genomgångar online och får feedback online. Tiden i klassrummet kan sen användas till fördjupning, aktiviteter och individuellt stöd.

Läs mer om Wieselgrensskolan.

En skola med fokus på läs- och skrivinlärning

Vi vet att tidiga läs- och skrivinsatser är en förutsättning för våra elevers kunskapsinlärning och utveckling. Det här är något som alla våra skolor jobbar med. Anneli Alexandersson är en av lärarna på Nanny Palmkvistskolan, som har stort fokus på läs- och skrivinlärning.

Läs mer om Nanny Palmkvistskolan.

En skola för varje barn och varje talang

Hos oss finns ett brett utbud av olika skolor – en del med särskilda profiler och inriktningar. Synkopen är en musikgrundskola där undervisningen byggs utifrån musik. Skolan vänder sig till elever som har ett aktivt intresse för musik och som tycker om att sjunga och spela. Här får du följa Beritan i årskurs 6 under en dag när hon visar upp sin skola.

Läs mer om musikgrundskolan Synkopen.

En skola för entreprenörskap och kreativitet

Alla våra skolor arbetar på olika sätt med entreprenörskap. Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och kreativitet. Det kan man göra på många sätt. På Tycho Braheskolan går Hanna fjärde året på Teknikprogrammet med inriktning Design och produktutveckling. Följ med Hanna ut på praktik.

Läs mer om Tycho Braheskolan.