Våra löften

Väljer du en av Helsingborgs stads skolor får du löften av oss. Inte bara det, du får garantier. Till exempel garanterar vi att ditt barn kan läsa och skriva efter att ha gått ett år i någon av våra grundskolor. Det är det inga andra skolor i Helsingborg som lämnar garantier på.

Löfte #1

Vi erbjuder stor valfrihet med alla typer av skolor från förskolan till studenten.
Detta kan vi lova eftersom vår verksamhet erbjuder samtliga skolformer i ett stort antal profiler, program och inriktningar. Detta är vi ensamma om i Helsingborg.

Löfte #2

Vi har behörig personal med hög kompetens.
Detta kan vi lova eftersom vår rekrytering och vår kompetensutveckling hela tiden siktar mot högsta möjliga kompetens.

Löfte #3

Våra lärares viktigaste uppgift är att inspirera till nyfikenhet, kreativitet och kunskap.
Detta kan vi lova eftersom nyfikenhet, inspiration, kommunikation och vilja till förändring är egenskaper som ingår i varje lärares förhållningssätt. Dessutom är våra medarbetares förmåga att utveckla dessa egenskaper grunden för en god löneutveckling.

Löfte #4

Vi har en trygg och säker skolmiljö och har nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling.
Detta kan vi lova eftersom vårt arbete för att skapa trygga miljöer hela tiden följs upp systematiskt och utvecklas i vårt arbetsmiljöarbete. Dessutom arbetar vi med Olweus-metoden som är den modell i världen som gett bäst resultat när det gäller att minska och förebygga mobbing.

Löfte #5

Alla barn har en personlig utvecklingsplan som utgår från deras talanger, förutsättningar, behov och drömmar.
Detta kan vi lova eftersom elevernas utvecklingsplaner är personliga och betraktar varje barn och elev som unik och talangfull. Dessutom hanteras alla elevers utvecklingsplaner individuellt i en gemensam webbtjänst för dig och ditt barn.

Löfte #6

Både barn och föräldrar får regelbundet veta hur det går i skolan.
Detta kan vi lova eftersom våra rutiner för kommunikation är välutvecklade och kända för elever, föräldrar och personal – från förskolan till gymnasiet. Vi har dessutom webbtjänster där du som förälder och elev kan kommunicera och hålla dig uppdaterad om ditt barns eller din egen skolgång.

Löfte #7

Alla barn får en personlig mentor, som stöttar och fungerar som en länk mellan familj och skola.
Detta kan vi lova eftersom vår personal aktivt arbetar för att skapa goda relationer och god kommunikation med barn, elever och föräldrar.

Prata med personalen på din skola. De kan berätta mer om vad våra löften innebär och hur de påverkar dig och dina barn.