Utvärdering av utbildning Demokrati kräver byråkrati

Tack för att du deltog i utbildningen ”Demokrati kräver byråkrati”!
Nu vill vi veta vad du tyckte om halvdagen och skulle uppskatta om du svarar på några korta frågor. Ange dina svar 1-6 där 1= sämst/lite och 6=bäst/mycket. Dina svar vill vi ha senast fredagen den 11 mars. Du är naturligtvis anonym. Tack!