Modersmål i grundskolan

Om ditt barn har ett annat modersmål än svenska har det rätt att få undervisning i sitt modersmål.

Modersmålsundervisningen ska stödja elevens utveckling mot flerspråkighet och samtidigt ge eleven mer kunskap i modersmålet och om sin kulturella bakgrund.

Vilka elever har rätt att få undervisning i sitt modersmål?

Elever med annat modersmål än svenska i grund- och gymnasieskolan, samt grundsär- och gymnasiesärskolan kan ha rätt till modersmålsundervisning. Det är skolans ansvar att informera om rätten till modersmålsundervisning. För att få modersmålsundervisning ska minst en av vårdnadshavarna ha ett annat modersmål än svenska. Språket ska också användas i vardagen hemma. För att det ska bli undervisning i ett språk måste minst fem elever vara anmälda till språket. Det måste också finnas en lämplig pedagog som kan undervisa.

Ditt barn har endast rätt till undervisning i ett modersmål i taget. Undantag gäller för de barn som talar ett minoritetsspråk. De kan få undervisning i två modersmål om det finns särskilda skäl.

Hur anmäler jag mitt barn till modersmålsundervisning?

För att få en plats kommande läsår behöver du göra en digital anmälan på stadens hemsida under anmälningsperioden 1 januari–15 september. När du skickat in anmälan får du en bekräftelse via mail på att modersmålsenheten mottagit din anmälan. I början av läsåret kommer du att kontaktas av en av våra modersmålslärare som berättar dag, tid och plats för undervisningen. När ditt barn är anmält till modersmål är undervisningen obligatorisk. Kontakta rektorn på ditt barns skola om duvill veta mer.

Har du anmält ditt barn till modersmålsundervisning en gång under grundskoletiden behöver du inte göra det igen till nästa läsår. Det gäller även om ditt barn byter skola inom staden.

Anmälan till modersmålsundervisning i grundskolan

Var får mitt barn modersmålsundervisning?

Modersmålsundervisning kan anordnas på eleven skola eller på en skola i staden. Undervisningen sker under skoldagen eller i anslutning till skoldagen. Modersmålsundervisningen kan anordnas som språkval, elevens val, skolans val eller som utökad kurs.

Hur gör jag för att avsluta modersmålsundervisningen?

För att avsluta modersmålsundervisningen ska du som vårdnadshavare fylla i en blankett för avanmälan. Blanketten finns på ditt barns skola.

Betyg

Elever i skolår 6 till 9 får betyg i modersmål enligt skalan A till F.
Läs mer om betygsättning på Skolverkets webbplats.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — En väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor.

Öppettider

  • Måndag-onsdag 08:00-17:00
  • Torsdag 08:00-18:00
  • Fredag 08:00-17:00
Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare

Starta chatt chevron_right

Mejla

Få svar inom 24 timmar kontaktcenter@helsingborg.se

Skicka mejl chevron_right

Besök

På grund av covid-19 har vår lokal på Stortorget 17 stängt för besök

Visa karta chevron_right

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00

Ring chevron_right