Bygg pneumatisk bro

Eleverna får en utmaning att bygga en bro. Bron ska vara minst t.ex. 30 centimeter i fritt spann och ska kunna manövreras med hjälp av pneumatik. Materialåtgången begränsas för att få en diskussion kring materialekonomi och hållfasthet.

Eleverna dokumenterar i form av ritningar och scheman, samt efterföljande reflektionsfrågor och beskrivning. Här kan du se mer av de färdiga broarna som byggts på Komtek.

I projektet kan ingå grundläggande ritteknik, hållfasthetsdiskussioner, grundläggande pneumatiklaboration innan man kommer till KomTek för att genomföra den praktiska delen.

Tag kontakt med oss på KomTek via mail komtek@helsingborg.se för att diskutera hur vi kan planera projektet.