Tinkercad

3D-tekniken spelar en mycket viktig roll i framtidens utbildnings- och utvecklingsverktyg. För skolans del handlar det inte bara om framtida ingenjörstankar och maskinteknik, utan mer om att 3D-tekniken kan vara en stark inspirationskälla till en mängd olika skapandeprojekt. Dessa projekt får genom 3D-tekniken en starkare verklighetsanknytning och därmed upplevs arbetet som mycket mera meningsfullt.

Tinkercad är en applikation som låter dina elever snabbt komma in och prova 3D-modelleringsprogram i praktiken. Läs mer här.