Lego eLab

Utnyttja energin i solljus med hjälp av Lego solceller. Bygg en maskin som drivs med solceller. Använd energi från en glödlampa eller solen för att driva maskinen. Utnyttja energin i solljus med hjälp av Lego solceller. Solceller omvandlar strålningsenergi, från till exempel solen eller en glödlampa till elektrisk energi. Bygg en maskin som drivs med solceller. Använd energi från en glödlampa eller solen för att driva maskinen.

Reflektioner

• Vilka är fördelarna med solceller?

• Solcellens nackdelar?

• I aktiviteten byggs en maskin som rör sig. Vad kan man mer använda solenergi till?

• Var kan man hitta solceller i omgivningen?

• Fungerar solceller även en molnig dag?

Fakta kring uppgiften

• Årskurs 4-7

• Tidsåtgång cirka 1,5 timmar

Praktiska moment som ingår

• Montera modellen

• Elektriska kopplingar med lampa, motor och solceller