Är du mellan 25 och 56 år, arbetslös och saknar utbildning från grundskolan eller gymnasiet?

Studiestartsstödet är ett nytt studiestöd som ska ge fler personer möjlighet att utbilda sig för att komma ut på arbetsmarknaden. Det är till för att du som är arbetslös ska kunna börja studera för att i förlängningen få ett jobb.

Tanken med det nya stödet är att det ska fungera som en startmotor för att komma igång med studier på Komvux eller Folkhögskola och få en yrkesutbildning eller gymnasiekompetens.

Du ansöker om studiestartsstöd tillsammans med studievägledare på Scala (Gasverksgatan 2, karta) på tisdagar klockan 09:00-10:00.

Du måste ta med ett intyg från Arbetsförmedlingen att du varit arbetslös i mer än 6 månader samt dina betyg om du ska söka utbildning.

Hur mycket kan du få i studiestartsstöd?

Med studiestartsstödet kan du läsa på grundskole- eller gymnasienivå med ett bidrag på cirka 8500 kronor per fyra veckor.

Du kan få stödet under maximalt 50 veckor för heltidsstudier. Du kan även studera i långsammare takt, 50 procent i 100 veckor eller 75 procent i 67 veckor. Bidraget är något högre än det genomsnittliga aktivitetsstödet men lägre än studiemedlen.

Vem kan få studiestartsstöd?

Du som:

  • är mellan 25-56 år
  • har varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst sex månader
  • har kort tidigare utbildning
  • har ett stort behov av utbildning för att kunna få ett arbete
  • inte har haft studiestöd under de senaste tre åren

Kommunen gör alltid en individuell prövning av om du tillhör målgruppen för studiestartsstödet utifrån din ålder, tidigare utbildning och behov av utbildning.

Frågor om studiestartsstöd

Om du är intresserad av studiestartsstöd kan du kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen eller studievägledare på vuxenutbildningen i Helsingborg www.helsingborg.se/syv

Om du inte tillhör målgruppen för studiestartsstöd har du möjlighet att söka vanligt studiemedel på www.csn.se