Läs i expressfart på Komvux Kärnan

Från hösten 2016 kan du som är studievan intensivläsa kurser i svenska som andraspråk, engelska eller matematik för att snabbare bli klar med dina studier.

För att kunna tillgodose fler elevers behov kommer många kurser att starta var femte vecka i studieformen flex.

Sök redan nu till höstens utbildningar. Har du frågor om vad som passar dig så kontakta studie- och yrkesvägledare på Helsingborgs Lärcentrum eller på Komvux Kärnan.