VIA – Vägledning, inspiration och attityd

Vill du ha en möjlighet att under två veckor fokusera på dig själv och vad du vill göra i framtiden? Då är VIA något för dig!

Kursen pågår under två veckor på halvtid, vardagar kl 09.00-12.00.

Innehåll

  • Självinventering – vem är jag, vad kan jag, vad vill jag
  • Information om utbildningar, yrken och studiefinansiering
  • Motivation och Inspiration
  • Hälsa och Livsstil
  • Studieteknik

Plats för kursen är på Vuxenutbildning Helsingborg, Rönnowsgatan 10e.