För anordnare

Sedan den 1 januari 2012 kan studerande välja hos vem de vill läsa svenska för invandrare och svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Det kallar vi kundval.

Arbetsmarknadsnämnden har beslutat om nya auktorisationsvillkor som ska gälla från och med januari 2019. Auktorisationsvillkoren för sfi (pdf 945 kB).

Utbildningsanordnare som vill anordna sfi och/eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå ansöker om detta hos arbetsmarknadsförvaltningen. Digital ansökningsblankett hittar du här.

Vill du ha mer information?

För mer information eller frågor om auktorisation, kontakta Katharina Björkman.