Ansökan om auktorisation

 • Det som är registrerat hos Bolagsverket. 
 •  
 •  
 •  
 •  
   
 •  
   
   
   
 •  
   
 • Dra filer hit eller
  Skanna in och bifoga följande filer: * Blankett SKV 4820 högst 3 månader gammal, från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten * Egenförsäkran om att verksamhetens personal och personer som har väsenligt inflytande över verksamheten inte är dömda för brott som avser yrkesutövningen eller annan brottslighet som kan skada verksamhetens förtroende * Registreringsbevis Bolagsverket * F-skattesedel * Tillstånd om betygsrätt från Skolinspektionen * Utdrag från Upplysningscentralen (UC eller Creditsafe eller liknande) * Utbildningsbevis som visar rektors behörighet * CV administratörer * Beskrivning av det pedagogiska arbetet enligt 2.5 * Beskrivning av rutiner för det interna kvalitetsarbetet * Lokaler enligt 2.8 
 •