Sfi i kombination

När du läser sfi kan du välja att samtidigt läsa en annan utbildning. Vi kallar det sfi i kombination.

Till exempel kan du välja att studera matematik och engelska i kombination med sfi, eller yrkessvenska där får du hjälp med svenskan inom ditt yrke. I listan nedan hittar du utbildningar som du kan kombinera med dina sfi-studier.

Yrkes-sfi i Skåne

Yrkes-sfi i Skåne är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Syftet är att förkorta tiden till arbete, vidare studier eller företagande. Yrkes-sfi finns i flera kommuner. Läs mer på Yrkes-sfi Skånes webbplats.

Anmäl dig via Yrkes-sfi Skånes webbplats.